Vi har agentur for MAZDA og HYUNDAI, og med en relativ stor omsetning av bruktbiler er Rico Bil AS en betydelig aktør innen bilmarkedet.

Rico Bil AS ble etablert i 1988 og flyttet inn i eget tidsmessig nybygg i 1993, og har senere utvidet med byggetrinn 2. Vi disponerer i dag ca 2000 kvm., som er fordelt på salgs lokaler for nye og brukte biler, komplett delelager og verksted. Gjennom medeierskap i Centrum Karosseri & Lakk AS utfører vi karosseriarbeid og lakkering der.

Vi i Rico Bil AS har alltid vært opptatt av å imøtekomme de ønsker og krav kunden har stilt, og derigjennom opparbeidet en stor og lojal kundemasse.
Denne kundemassen har vært bærebjelken i den utviklingen vi har hatt til nå, og vi vil bestrebe oss på gjennom eget arbeid, samt gjennom våre samarbeidspartnere både innen finans og forsikring å ivareta gamle og nye kunders interesser slik at Deres bilhold blir en positiv opplevelse.

Rico Bil AS - et smartere valg

Rico Bil er opptatt av miljøet og her blir alt avfall sortert og sendt til godkjente mottak.

Vi tar et viktig grep om miljøet